DRUK OFFSETOWY

Najlepsze rozwiązanie dla druku wysokiej jakości w średnim i wysokim nakładzie

Rodzaj Druk offsetowy

  • Kategoria: druk płaski
  • Autor Alois Senefelder
  • Data opracowania: początek XIX wieku

Jak to działa

Druk offsetowy to najpopularniejsza technika drukarska służąca do drukowania wielotysięcznych nakładów takich materiałów jak: ulotki reklamowe i informacyjne, foldery, katalogi, papier firmowy, broszury, wizytówki, itp.. Technika offsetowa pozwala drukowa na wszelakich podłozach papierowych, także na folii. Papiery gładkie, fakturowane, perłowe itp, nie stanowią przeszkody. Zastosowanie kolorów specjalnych Pantone jest w druku offsetowym normalną sprawą

Offset jest techniką druku płaskiego, tzn. że elementy drukujące i niedrukujące matrycy znajdują się na tej samej wysokości. W technice tej wykorzystuje się zjawisko wzajemnego odpychania się czynnika drukującego - tłuszczu i niedrukującego - wody. Matryca jest przygotowana w ten sposób, że miejsca drukujące są oleofilne tzn. odpychające wodę a przyciągające tłustą farbę. Natomiast miejsca niedrukujące (hydrofilne) przyciągają wodne roztwory nawilżające. Odpowiednie chemiczne składniki farb offsetowych oraz dodatki do wody mają na celu zapobieżenie, niekorzystnemu dla druku, zjawisku emulgacji, czyli wzajemnego przenikania się się drobnych cząsteczek niemieszalnych substancji - farby i wody.