Przygotowanie do druku

Gdy pomysł przemienia się w materiał do druku

Rodzaj Przygotowalnia i montaż

Jak to działa

Gotowy i sprawdzony projekt graficzny klienta musi zostać zamieniony ze zwykłego pliku komputerowego uzupełniony o dodatkowe elementy potrzebne do druku, odpowiednio rozmieszczony na arkuszu drukarkim i uzupełniony o potrzebne znaki drukarkie. Przy tworzeniu książek musi zostac wykonana impozycja aby odpowiednie strony znalazły się w określonym miejscu arkusza.